BRA BLIR BÄTTRE


Barn & unga


Skola


Vi lever i ett samhälle där våra barn och unga är mottagare av information och intryck som aldrig förr. Deras förmåga att kunna rikta sitt fokus på det som är relevant för stunden samt förmåga att kunna hantera stress är därför otroligt viktiga egenskaper att lära sig redan från tidig ålder. Samhället förändras i snabb takt och vi behöver möta detta med att stärka oss mentalt för att kunna må och fungera väl. Genom våra träningsprogram riktade till skolan tränar sig eleverna i att: Slappna av, vara i nuet, fokusera, att hantera orostankar, självmedkänsla, förbereda sig inför prestation, utveckla känslor av tacksamhet samt att fokusera på det som är bra och gynnsamt att bygga vidare på.


Praktiskt upplägg:

Träningsprogrammet är uppbyggt på 8 moduler med olika teman där varje modul innefattar delarna:


•Diskussion kring veckans tema

•Praktisk övning

•Guidade meditationer

•Reflektion


Läraren erhåller en manual med en enkel steg-för-steg beskrivning genom hela programmet. I manualen finns texter som fungerar som underlag och stöd till läraren i de olika momenten. De praktiska övningarna genomför eleverna på egen hand och de guidade meditationerna lyssnar man med fördel på gemensamt i klassen.


För mer information och bokning, kontakta oss på: info@brablirbattre.se


Omdömen från lärare:


”Det bästa med meditationerna är att det blir ett sånt energiskifte i klassrummet. Man startar lektionen med ett helt annat lugn.” Lärare


”De som haft störst motstånd är de som behöver det mest. När de väl kommit över tröskeln är det magiskt.” Lärare, 


Omdömen från elever:


”Jag har blivit lugnare, mer avslappnad” Elev


”En liten sak som gör så stor skillnad” Elev
Privatperson


Appen Bra Blir Bättre - Mental träning för unga:

Den mentala ohälsan har de senaste åren tilltagit bland unga i Sverige. I en ständigt uppkopplad värld med intryck som är svåra att värja sig emot kan det vara svårt att hitta metoder för mental återhämtning.För att möta upp barnens behov har vi nu därför tagit fram appen: Bra Blir Bättre – Mental träning för unga. I denna erbjuder vi hjälpmedel som i förebyggande syfte kan stärka det mentala välmåendet. Appens innehåll är framtaget i samarbete med leg. psykolog.


En av de mest använda och vetenskapligt förankrade metoderna för mental träning är meditationsformen mindfulness eller medveten närvaro som det heter på svenska. En träning i att vara närvarande i nuet i livets alla situationer. Med hjälp av vår app kan du träna upp din förmåga att vara närvarande och stärka dig mentalt. Forskningen visar att det finns många fördelar med att träna upp denna förmåga.


  • Ökad närvaro i nuet
  • Stärkt självmedkänsla
  • Ökad koncentration
  • Bättre sömn
  • Lugna eventuella orostankar
  • Ökad förmåga till att hantera känslor


Appen är framtagen till barn och unga men fungerar såklart lika väl till dig som vuxen/förälder. En tips till dig som vuxen är att lyssna tillsammans med ditt barn då det kan fungera somett bra sätt att skapa en positiv kontakt samtidigt som det hjälper dig och ditt barn att uppnå ett lugnare sinnestillstånd. I appen finner du fristående guidade övningar/meditationer att välja mellan fritt efter behov. För dig som vill ha ett träningsprogram att följa finns det här på hemsidan under rubriken Träningsprogram.


Bra att veta:

  • Du kan prova appen kostnadsfritt i 7 dagar.
  • 1 abonnemang går att använda på upp till 6 enheter.
  • Appen är framtagen i samråd med leg. psykolog.


Appen Bra Blir Bättre - Mental träning finns på App Store och Google Play. 


Omdömen från användare:


"Har nyligen laddat ned appen som vi nu testat tillsammans med vår son. Sova delen är en favorit och har hjälpt vår son att varva ned och somna tryggt. Appens innehåll känns genomarbetat och håller hög nivå. Stort plus är att appen är lätt att använda, passar hela familjen." 


"Äntligen en app med mindfulness för barn och ungdomar, det behövs i vår stressade värld. Väldigt behaglig röst att lyssna på och bra innehåll överlag." 


"Jag tycker appen är lätt att använda även om man aldrig varit i kontakt med övningar som handlar om mentalträning eller hälsa tidigare. Ett innehåll alla barn, ungdomar och även vuxna borde få ta del av. Rekommenderas varmt!"