BRA BLIR BÄTTRE

Varför mental träning?


Fram till idag så har vi människor varit bra på och vana vid att träna våra kroppar att bli starkare. Vi vet också alla om hur viktigt det är att äta nyttigt för att må bra. Den senaste forskningen visar dock att det är minst lika viktigt att träna våra hjärnor som det är att röra på sig och äta bra. I en tid då vi översköljs av information och valmöjligheter konstant så är det viktigare än någonsin att vi investerar i att stärka oss mentalt för att må och fungera bra.


Hjärnan är som en muskel och precis som vi behöver träna musklerna i kroppen för att må bra fysiskt så behöver vi även aktivt träna hjärnan för att må bra mentalt. Genom mental träning och dess olika metoder och verktyg, kan vi ändra strukturen i hjärnan och göra den mer kraftfull. Varje gång vi tänker, känner eller lär oss något nytt så uppstår en ny koppling i vår hjärna. De saker som vi gör och tänker mest, som vanor, gör dessa kopplingar starkare och starkare.

Genom att praktisera våra övningar och göra träningen till en vana förstärks hjärnans positiva kopplingar vilket kan förbättra vår mentala hälsa. Den mentala träningen syftar till att stärka oss mentalt och bidra till ett ökat välmående.


Hur tränar man?


Träna med hjälp av vår app


En av de mest använda och vetenskapligt förankrade metoderna för mental träning är meditationsformen mindfulness eller medveten närvaro som det heter på svenska. En träning i att vara närvarande i nuet i livets alla situationer. Med hjälp av vår app kan du träna upp din förmåga att vara närvarande och stärka dig mentalt. Appen är framtagen till barn & unga men fungerar lika bra till vuxna användare. Forskningen visar att det finns många fördelar med att träna upp denna förmåga.


Fördelar:


  • Ökad närvaro i nuet
  • Stärkt självmedkänsla
  • Ökad koncentration
  • Bättre sömn
  • Lugna eventuella orostankar
  • Ökad förmåga till att hantera känslor


Appen Bra Blir Bättre - Mental träning för unga finns på App Store och Google Play.


Träna med hjälp av skräddarsydda träningsprogram och mental PT


Genom att ta dig igenom ett guidat träningsprogram bestående av 10 moduler över totalt 12 veckor med tillhörande uppgifter lär du dig att:


•Sätta meningsfulla mål

•Arbeta strukturerat för att nå dessa

•Implementera goda mentala vanor i vardagen


Nyckelord: Medvetenhet, reflektion, fokus, struktur, egenträning och praktisk träning. Du coachas kontinerligt genom processen av en mental tränare.


Den mentala träningen bidrar till förbättrad förmåga till självledarskap, ett inre lugn och ökad nivå av välmående. Läs mer om våra träningsprogram för skolor, företag och privatperson här.


Vid frågor eller för bokning, kontakta: info@brablirbattre.se