BRA BLIR BÄTTRE

Integritetspolicy

 

Vi på Bra blir bättre vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Good gets better AB , med org. nr 559303-0470 

och postadress Krokvägen 12, 12262 Enskede är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Bra Blir Bättre tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster. Som personuppgiftsansvarig är det Good gets better ABs ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

 

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?
 

Vi samlar endast in personuppgifter i samband med att du kontaktar oss.

 

Hantering av personuppgifter kopplat till abonnemang, betalningar och uppdateringar vid köp av appen genom AppStore eller Google Play ansvarar Apple respektive Google för.

 

Vilka personuppgifter sparar vi?

I samband med att ni kontaktar Good gets better AB sparar vi följande uppgifter:

 

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, och eventuellt telefonnummer.

 

Vilka personuppgifter sparar vi inte?

 

Vi sparar inte någon personlig data från användare av appen då vi ej använder oss av kontobaserat inloggningssystem.

Dina privata anteckningar i tex Tacksamhetsdagboken sparas enbart lokalt på din telefon och är ingen data som Good gets better AB har tillgång till.

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

 

Vi behandlar dina personuppgifter enbart för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi använder inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter. 

 

Dina rättigheter
 

Du har följande rättigheter:
 

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
    • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
    • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.