Hej,

Det verkar som du öppnat din inloggningslänk på en dator. Om du har en smartphone så råder vi dig att först installera appen Bra Blir Bättre och sedan öppna länken via telefonen iställetOM INTE: