BRA BLIR BÄTTRE


Företag


Välmående och välpresterande medarbetare är förmodligen det viktigaste ett företag har. Genom att sätta fokus på och investera i medarbetarnas mentala välmående så bidrar det även till företagets välmående i stort. Vill ni skapa trygga medarbetare som vet vad de vill och som har motivationen och självförtroendet att utföra det? Genom den mentala träningen så ökar ni chanserna för era medarbetare att uppnå detta. 


Hur fungerar mental träning? Hjärnan är som en muskel och precis som vi behöver träna musklerna i kroppen för att må bra fysiskt så behöver vi även aktivt träna hjärnan få att må bra mentalt. Genom mental träning och dess olika metoder och verktyg, kan vi ändra strukturen i hjärnan och göra den mer kraftfull. Varje gång vi tänker, känner eller lär oss något nytt så uppstår en ny koppling i vår hjärna. De saker som vi gör och tänker mest, som vanor, gör dessa kopplingar starkare och starkare.


Genom att praktisera våra övningar och göra träningen till en vana förstärks hjärnans positiva kopplingar vilket kan förbättra vår mentala hälsa. Likt fysisk träning bygger den mentala träningen på praktisk tillämpning och kontinuitet för bästa effekt. BBB´s träningsprogram utmärker sig för att vi lägger stor vikt vid den praktiska tillämpningen och repetitioner över tid för att få till en bestående långsiktig positiv effekt.


Praktiskt upplägg:

Genom att ta sig igenom ett guidat träningsprogram bestående av 10 moduler över totalt 12 veckor med tillhörande uppgifter lär sig deltagaren att:


•Sätta meningsfulla mål

•Arbeta strukturerat för att nå dessa

•Implementera goda mentala vanor i vardagen

Nyckelord: Medvetenhet, reflektion, fokus, struktur, egenträning och praktisk träning. Deltagaren coachas kontinuerligt genom processen av en mental tränare.


För mer information och bokning, kontakta oss på: info@brablirbattre.se