Företag/ideela organisationer/privatpersoner

BRA BLIR BÄTTRE

Vill du/ni bli vår nästa samarbetspartner och bidra till arbetet med att stärka det mentala välmående hos barn och unga?

Vid intresse kontakta oss på: info@brablirbattre.se

Trygg-Hansa

Bra Blir Bättre deltar i det så viktiga arbetet med att sätta psykisk hälsa på schemat. Vi medverkar i Trygg-Hansas utbildning För alla unga vilket är en digital utbildning som stärker ungdomars möjligheter att må bra under tonårstiden. Den är uppbyggd som en resa som består av fyra delar, som har fokus på hjärnan och vad unga behöver, och inte behöver, för att må bra. Innehållet har utvecklats tillsammans med ungdomar, lärare samt etablerade experter och forskare. Den är också anpassad till ungdomars förutsättningar och behov samt till skolans läroplan. För alla unga - en utbildning i psykisk hälsa har ett tydligt upplägg och en färdig struktur med exempelvis informativa filmer, uppdrag att göra både individuellt och i grupp samt möjlighet till råd och stöd via Bris dygnet runt. Utbildningen går att genomföra i sin helhet men den är även möjlig att anpassa efter behov. Medverkar i utbildningen gör bl.a. Hjärnberikad, Bris, Tilia och Bra Blir Bättre. Du hittar utbildningen på: www.forallaunga.seGeneration Pep

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara en bråkdel av barn och unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra, för vi vill att Sverige ska må bättre. Vi på Bra Blir Bättre bidrar med att öka kunskapen kring den tredje biten som vi anser vara minst lika viktig för ett hälsosamt liv: mental träning. Genom vår app vill vi vara med och erbjuda verktyg för att grundlägga goda vanor för det mentala välmåendet i tidig ålder. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.


Richard Magyar

Richard Magyar är profesionell fotbollsspelare med en gedigen bakgrund i flera internationella klubbar. Sedan 2019 spelar han i Hammarby där han i dagsläget har en bärande roll som kapten. Sedan en tid tillbaka studerar Richard till psykolog parallellt med fotbollen. Under 2021 släppte han även boken: Allt ingen sa. En berättelse om att jobba med sig själv och att komma ut starkare på andra sidan. Tillsammans med Richard vill vi hjälpa barn att stärka sig mentalt i samband deras idrottsutövande. I dagsläget kan du hitta övningen Matchförberedelse i appen, mer innehåll från Richard kommer att adderas framöver.