BRA BLIR BÄTTRE


Träna med hjälp av vår app


En av de mest använda och vetenskapligt förankrade metoderna för mental träning är meditationsformen mindfulness eller medveten närvaro som det heter på svenska. En träning i att vara närvarande i nuet i livets alla situationer. Med hjälp av vår app kan du träna upp din förmåga att vara närvarande och stärka dig mentalt. Forskningen visar att det finns många fördelar med att träna upp denna förmåga.


Fördelar:


  • Ökad närvaro i nuet
  • Stärkt självmedkänsla
  • Ökad koncentration
  • Bättre sömn
  • Lugna eventuella orostankar
  • Ökad förmåga till att hantera känslor


Appen finns på App Store och Google Play.


Träna med hjälp av skräddarsydda träningsprogram och mental PT 


Genom att ta dig igenom ett guidat träningsprogram bestående av 10 moduler över totalt 12 veckor med tillhörande uppgifter lär du dig att:


•Sätta meningsfulla mål

•Arbeta strukturerat för att nå dessa

•Implementera goda mentala vanor i vardagen


Nyckelord: Medvetenhet, reflektion, fokus, struktur, egenträning och praktisk träning. Du coachas kontinerligt genom processen av en mental tränare.


Den mentala träningen bidrar till förbättrad förmåga till självledarskap, ett inre lugn och ökad nivå av välmående.


Vid frågor eller för bokning, kontakta: info@brablirbattre.se